Ameliyatsız Varis Tedavisi

Ameliyatsız Varis Tedavisi

Ameliyatsız Varis Tedavisi

Varis ameliyatı; uzun yıllardır başvurulan bir tedavi yöntemi olmasına rağmen kesi işlemi, anestezi işlemi gibi konfordan uzak yöntemler ile birliklte uygulanabilmesi ve hastaların birçoğunun ameliyat konusunda çekimser davranması nedenleri ile varis probleminde son yıllarda birtakım ameliyatsız yöntemler geliştirilmiş ve başarılı uygulamalar yapılmaya başlanmıştır.   

Varis ameliyatı;

- Kesi işlemi gerektirmektedir. 

- Bacak üzerinde minimal de olsa kesiler açılmaktadır.

- Ameliyat sonrasında hastanede yatışa ihtiyaç duyulmaktadır. 

- Ameliyat sonrasında kanama, şişlik ve enfeksiyon gibi riskler bulunmaktadır. 

Cerrahi yöntemler ile safen toplardamarının ya da varise neden olan diğer damarların çıkarılması disiplinine dayanan varis ameliyatına karşı son yıllarda geliştirilen ameliyatsız yöntemlerde varisli damarın etkisi hale getirmek amaçlanmaktadır. 

Ameliyatsız varis tedavisi yöntemlerinde; ağrı ve acı hissi duymadan, herhangi bir kesi açılmasıan gerek kalmadan, anesteziye başvurulmadan tedavi olmak mümkün olmaktadır. Aynı zamanda iyileşme süreci de ameliyata oranla çok daha kısa ve konforlu sürmektedir.

Ameliyatsız Varis Tedavisi Yöntemleri

Lazerle Varis Tedavisi

Lazerle varis tedavisi ameliyatsız varis tedavisi yöntemleri arasında en sık tercih edilen yöntemlerden biridir. İngilizce karşılığı EndoVenous Laser Treatment (EVLT) olan lazer tedavisinde varis problemi yaşanan yetmezlikli damarların içerisinde özel olarak geliştirilmiş teller ile girilerek lazer enerjisi verilmesi ve bunun sonucunda da damarın işlevsiz hale getirilerek yok edilmesidir. Bu uygulama öncesinde hasta konforu açısından uygulama alanına tümesan anestezi işlemi yapılmaktadır. Tümesan anestezi lazer ışının başka dokuları yakmasını da önlemektedir. Lazerle varis tedavisi sınrasında hasta kısa süre içerisinde günlük  yaşamına dönebilmektedir. 

Radyofrekans (RF) Tedavisi

Radyofrekans ile varis tedavisi yöntemi günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemde kullanılan radyofrekans teknolojisi; yüksek frerkanslı radyodalgaları belirli bir şekilde yönlendirilmektedir. Damar içerisine gönderilen katater yardımı ile varisli damarın etkisiz hale getirilmesi işlemidir. Etkisiz hale gelen damar zaman içerisinde kaybolmaktadır. Bu yöntemde de tümesan anestezi uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Radyofrekans yöntemi lazer tedavisine oranla oldukça konforlu ve yan etkileri hafif olan bir tedavi yöntemidir. Uygulama sonrasında hasta günlük yaşam aktivitelerine hemen dönebilmektedir. 

Köpük Tedavisi

Köpük tedavisi ameliyatsız tedavi yöntemleri arasında en eski yöntemlerden biridir. Skleroterapi yönteminde kullanılan ilacın hava ile karıştırılarak köpürtülmesi  ve damar içerisine doğrudan verilmesi işlemidir. Bu uygulama; varisli damarın etkisiz hale geitirilmesi amaçlanmaktadır.

Köpük tedavisinde; kesi işlemi, anestezi uygulamasına ve hastanede kalmaya gerek duyulmamaktadır. Minimal bir enjeskiyon işlemi olan köpük tedavisi hastalar açısından en konforlu varis tedavisi yöntemi olarak kabul edilmektedir. 

Yapıştırıcı ya da Zamkla Tedavi

Zamkla ya da yapıştırıcı ile varis tedavisi; en yeni yöntemlerden biridir. Bu yöntemde ısı ile damarın tahrip edilmesi ya da damarın çıkarılması gibi işlemleri uygulamak yerine medikal yapıştırıcılar yardımı ile damarın tıkanması işlemi uygulanmaktadır. 

Lokal anestezi uygulaması ile birlikte damar içerisine katater yerleştirilmekte ve damar içerisine yapıştırıcı verilmektedir. Bu yöntem oldukça kolay ve acısız bir tedavi yöntemi sunmaktadır. 

Mekanik ve Kimyasal Tedavi

Anestezi uygulamasına gerek duyulmadan hem ilaç hem de mekani yöntemler kullanılarak varisli damarın kapanmasını sağlayan konforlu bir varis tedavisi yöntemidir.

Disiplin açısından köpük tedavisine benzeyen bu yöntemde; lokal anestezi uygulanmaktadır. Damar içerisine gönderilen kateter yardmı ile cihas çalıştırılmakta ve damarın iç yüzü tahrip etmek amaçlanmaktadır. Böylece damar büzüşerek etkisiz hale gelecektir.  

Ameliyatsız varis tedavisi yöntemleri hasta ve doktor açısından oldukça konforlu bir tedavi süreci sunmakla kalmayıp iyileşme sürecinin kısa olması açısından da sık tercih edilmektedir. Hangi yöntemin uygulanacağına ayrıntılı tanı süreci sonrasında karar verilmektedir.