Amerikan Venöz Forum (Toplardamar Derneği) Önerileri

Amerikan Venöz Forum (Toplardamar Derneği) Önerileri

Amerikan Venöz Forum (Toplardamar Derneği) Önerileri

American Venous Forum (www.veinforum.org) Kuzey Amerika’da toplardamar hastalıkları alanında çalışan doktorlar tarafında oluşturulmuş olan ve toplardamar hastalıkları konusunda toplumun ve doktorların bilgilendirilmesini amaçlamış saygın bir kurumdur. Bu kurum belirli aralıklarla toplardamar hastalıkları alanında bilimsel araştırmalar ışığında görüşlerini oluşturup yayınlamaktadır. Bu görüşler bilimsel araştırma sonuçlarını temel aldığı için, kişilerin yanlı görüşlerinden, taraf tutmalarından yada çıkarları için çarpıtabilecekleri düşüncelerden büyük oranda ayrıştırılmış tarafsız görüşlerdir. Aşağıda toplardamar hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda 2011 yılı önerileri özetlenmiştir.

Venöz Hastalıkları Önerileri

  • Varisli damarlar ya da daha ciddi venöz yetmezliği olan hastalarda, hastanın doktor tarafından şikayetlerinin dinlenmesi ve ayrıntılı doktor muayenesi ile beraber derin toplardamarların değerlendirilmesi için renkli Doppler ultrasonografinin yapılmasını, tavsiye edilir.
  • Toplardamar yetmezliği olan hastalar için CEAP (Klinik, Etolojik Patofizyolojik, Anatomik) sınıflandırmasını ve tedavi sonucunu değerlendirmek Venöz Klinik Ciddiyet Skoru kullanılmasını tavsiye edilir.
  • Şikayete neden olan varisli damarlar ile gelen hastalar için kompresyon tedavisi (varis çorabı) önerilir ama hasta eğer safen ven ablasyonu (ameliyat, laser, radyofrekans) için bir aday ise birincil tedavi olarak kompresyon tedavisi önerilmez.
  • Venöz ülser iyileşmesine yardım etmek için birincil tedavi olarak kompresyon tedavisi önerilir.
  • Venöz ülser tekrarını azaltmak için, kompresyon tedavisi yanı sıra varsa yetersiz yüzeyel venlerin ablasyonu (laser, radyofrekans) önerilir.
  • Yetmezlikli büyük safen ven (safena magna) tedavisi için yüksek ligasyon ve diz seviyesine kadar safen ven inversiyon stripping (safen damarının ameliyatla çıkartılması), endovenöz termal ablasyon (radyofrekans veya lazer) önerilir.
  • Varislerin tedavisi için flebektomi (ameliyatla varislerin çıkartılması) veya skleroterapi ve yetmezlikli safen ven tedavisi için bir seçenek olarak köpük skleroterapi önerilir.
  • Basit varisli damarları (CEAP C2 sınıfı) olan hastalarda yetmezlikli perforan ven için tedavi tavsiye edilmez ancak iyileşmiş ya da aktif ülser (CEAP sınıf C5-C6) altında bulunan patolojik perforan venler (500 ms dışa akış süresi, damar çapı 3.5 mm) için tedavi önerilir.
  • Pelvik konjesyon sendromu ve pelvik varisler için tek başına veya kombine olarak kullanılan koil embolizasyonu, tıkaç veya kateterle yapılan skleroterapi önerilir.