Atardamar Tedavileri

Balon ve Stentleme

Ateroskleroz sonucu, damarlarda darlık meydana gelmekte ve bu darlık kan akımını engellemektedir. Kan akımının engellenmesi sonucu dokulara yeterli miktarda kan ulaştırılamamaktadır.

Devamını Oku
Aterektomi - Tıraşlama

Aterektomi damarda darlık yada tıkanıklık oluşturan kolesterol bulunduran aterosklerotik plağın (damar sertliği) mekanik olarak kazınarak çıkartılmasıdır.

Devamını Oku
Bypass

Bypass damardan bir köprü yapılarak tıkalı olan damarın beslediği alana kanın ulaştırılması işlemidir. Tıkanıklığın nedeni çoğu kez atersklerotik plaktır.

Devamını Oku
Yürüme Ağrısı (Kladikasyo) Tedavisi

Bacak damarlarında tıkanıklık olduğunda belirli bir mesafe yürüdükten sonra bacaklarda ağrı oluşur ve bu ağrı hasta yürüdükçe giderek artıp bir süre sonra hastayı yürüyemez hale getirir.

Devamını Oku
Pıhtı Tedavisi - Trobektomi - Trombolitik Tedavi

Trombolitik tedavi kan damarları içindeki tehlikeli pıhtıların eritilerek damarların açılması için kullanılan bir tedavi şeklidir.

Devamını Oku
Anevrizma Ameliyatı

Anevrizmanın patlayıp (rüptür) iç kanamadan ölüme neden olmasının önlenmesi için tedavi edilmelidir. Tedavi yöntemlerinden biri ve en klasik olanı açık ameliyat olup

Devamını Oku
Endovasküler Anevrizma Onarımı (EVAR)

Anevrizma onarımının açık cerrahi tedaviye göre daha hafif bir şekli endovasküler yani damar içerisinden anevrizmaya kendinden stentli bir suni damar (stentgreft) yerleştirilmesidir.

Devamını Oku
Şah Damarı (Karotis Endarterektomi) Ameliyatı

Karotis endarterektomi ameliyatının şahdamarı darlıkları sonucu gelişebilecek inme ve felç gibi olayları engellediği ve bu alanda bilinen en etkili tedavi yöntemi olduğu bir çok araştırma ile gösterilmiştir.

Devamını Oku
Şah Damarı (Karotis) Stentleme

Karotis yani şahdamarının stentlemesi daralmanın etkilerini önemli oranda ortadan kaldıran, beyine kan akımının azalmasını ve pıhtı atmasını engelleyen bir yöntemdir.

Devamını Oku
Diyaliz Fistül Ameliyatı

Böbrek yetmezliğinde kanın temizlenmesi için diyaliz makinasına bağlanabilmek amacı ile yüzeyel damarlarda yapılan ameliyatlara fistül ameliyatı denilmektedir.

Devamını Oku