Klinik Uygulamalar

Prof. Dr. Cüneyt Köksoy damar hastalıkları ve cerrahisi alanında çok geniş bir yelpazede tanı ve tedavi seçenekleri sunmaktadır. Tedavisini gerçekleştirildiği başlıca damar hastalıkları şu şekilde özetlenebilir:

TOPLARDAMAR HASTALIKLARI

 • -Varis

 • -Nüks varis
 • -Kılcal damar varisleri
 • -Kronik Venöz Yetmezlik
 • -Venöz ülser (varis yarası)
 • -Derin Ven Trombozu
 • -Akciğer Embolisi
 • -Flebit
 • -Bacakta Şişlik (Ödem)
 • -Kol ve bacaklardaki toplardamar tıkanıklıkları
 • -Posttrombotik sendrom
 • -May-Thurner sendromu
 • -Nutcracker sendromu
 • -Klippel Trenaunay sendromu
 • -Doğuştan damar anomalileri
 • -Lenfödem

ATARDAMAR HASTALIKLARI

 • -Ateroskleroz (Damar Sertliği)
 • -Bacakların Aterosklerotik Damar Hastalığı
 • -Aorta Ve Dallarının Tıkanıklıkları,
 • -Bacaklardaki Atardamarların Tıkanıklıkları
 • -Buerger Hastaliği
 • -Diyabetik Damar Hastalığı
 • -Bacaklarda Kramp Ve Ağrı
 • -Kol Damarlarının Hastalıkları
 • -Raynaud Hastalığı
 • -Anevrizmalar
 • -Abdominal Aorta Anevrizmaları
 • -Torasik Aorta Ve Torakoabdominal Aorta Anevrizmaları
 • -Periferik Anevrizmalar,
 • -Karotis (Şahdamar) Hastalığı
 • -Böbrek Damarlarinin Hastalıkları
 • -Barsak Damarlarinin Hastalıkları
 • -Torasik Outlet Sendromu
 • -Vaskülitler
 • -Ani Atardamar Tıkanıklığı (Emboli Ve Trombozlar)

Dr. Cüneyt Köksoy damar hastalıklarının açık cerrahi tedavi yöntemleri ile tedavisi yanında, kateterlerle geçekleştirilen anjioplasti, stent ve anevrizmaların stentgreftlerle tedavisi konusunda da deneyimli bir damar hastalıkları uzmandır. Aşağıda Dr. Cüneyt Köksoy tarafından başarı ile uygulanan tedavi yöntemlerinin bazıları sıralanmıştır.

 • -Damar Tikanıklıklarında Bypass Ameliyatlari
 • -Damar Tikanıklıklarında ilaçlı ve ilaçsız balon anjioplasti
 • -Damar Tikanıklıklarında ilaçlı ve ilaçsız Stent Uygulaması
 • -Anevrizmaların açık Ameliyatlari
 • -Torakoabdominal Anevrizma Ameliyatları
 • -Torasik Aorta Anevrizma Ameliyatları
 • -Abdominal Aorta Anevrizma Ameliyatları
 • -Diğer Atardamarların Anevrizmalarının Ameliyatları
 • -Anevrizmaların Endovasküler Stentgreft İle Tedavisi
 • -Şahdamar (karotis) Endarterektomisi
 • -Şahdamar tıkanıklıklarında stentleme
 • -Böbrek Yetmezliğinde diyaliz için fistül Ameliyatlari
 • -Her Türlü Arteryel Yada Venöz Kateter Yerleştirilmesi
 • -Atardamar Tikanikliklarinda pıhtı eritici (trombolitik) tedavi

Prof. Dr. Cüneyt Köksoy damar hastalıklarının ameliyat ile tedavisi yanında, kateterlerle gerçekleştirilen anjioplasti ve stent gibi endovasküler tedavi yöntemleri konusunda da deneyim ve bilgiye sahiptir. Aşağıda Prof.Dr. Cüneyt Köksoy tarafından başarı ile uygulanan toplardamarlara yönelik tedavi yöntemlerinin bazıları sıralanmıştır:

 • -Varis Ameliyatları
 • -Variste Laser Tedavisi
 • -Variste Radyofrekans tedavisi
 • -Variste Skleroterapi
 • -Kılcal damar varislerinde skleroterapi
 • -Variste köpük tedavisi
 • -Toplardamar pıhtılarında ilaç tedavisi
 • -Toplardamar pıhtılarında pıhtı eritici (Trombolitik) tedavi
 • -Vena Kava Filtresi Yerleştirilmesi
 • -Toplardamar Tıkanıklıklarında balon ve stenleme
 • -Toplardamar tıkanıklıklarında bypass ameliyatları
 • -Toplardamar yetmezliklerinde kapak ameliyatları
 • -Toplardamar sıkışmalarında ameliyat ya da stentleme
 • -Venöz Kateter Yerleştirilmesi

Bunlar da İlginizi Çekebilir