Anevrizma Ameliyatı

Anevrizma Ameliyatı

Anevrizma Ameliyatı

Anevrizmanın patlayıp (rüptür) iç kanamadan ölüme neden olmasının önlenmesi için tedavi edilmelidir. Tedavi yöntemlerinden biri ve en klasik olanı açık ameliyat olup, hastada 5-5.5 cm den büyük aorta anevrizması varsa yada anevrizma şikayet oluşturmaya başlamış ise uygulanır. Yine anevrizmanın rüptürü durumunda da cerrahi onarım yapılabilir.

Cerrahi onarım temel olarak anevrizmalı damar bölümünün suni bir damarla değiştirilmesidir. Kullanılan yapay damar normal aorta çapında olan bir boru şeklinde Dacron (polyester bir kumaş) yada telfondan yapılmış bir tıbbi malzemedir. Bu yapay damar aortanın normal olan bölümlerine dikilir. Açık cerrahi tedavi halen anevrizmanın standart tedavisi olarak kabul edilmektedir.

Ameliyat öncesi hazırlık

Ameliyat öncesi anevrizmanın yeri, büyüklüğü ve çevrel organlarla ilişkisi ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve gerekirse anjiografi ile değerlendirilir. Ameliyat büyük bir ameliyat olacağı için çoğu kez birkaç ünite kan ve plazma hazırlanır. Hasta ameliyat öncesi gece aç kalır.

Nasıl yapılır?

Ameliyat gövde ve karındaki anevrizmalar için genel anestezi ile yapılır. Bacakta yada koldaki anevrizmalar lokal ve bölgesel anestezi ile ameliyat edilebilir. Anevrizmanın üzerindeki deri ve kas tabakası açılarak anevrizmanın olduğu damar bulunur, çevresindeki dokulardan serbestleştirilir.

Daha sonra anevrizmanın başlangıç ve sonuna kan akımını geçici olarak kesecek pensler konulup, anevrizma duvarı açılır. İçerideki kan ve pıhtı temizlendikten sonra, anevrizmanın yukarısında ve aşağısındaki sağlam damar bölümlerine suni damar dikilerek tutturulur. Karın ve gövdedeki anevrizmalar dışındaki alanlarda suni damar yerine, bacaktaki yüzeyel toplardamarlardan birisi (safen toplardamarı) kullanılabilir. Daha sonra kan akımını kesmiş olan pensler kaldırılarak dolaşım tekrar sağlanır.

Dikiş hattından kısa bir sure kanama olup, durur. Kanama olmadığından emin olunduktan sonra dokular geri kapatılır. Bazen anevrizma damar duvarındaki tek bir noktadan balonlaşmış ise sadece o nokta anevrizma çıkarılıp yamanabilir.

Ameliyatın istenmeyen yan etkileri (komplikasyonlar)

Komplikasyonlar anevrizma ameliyatının yapıldığı yere ve hastanın durumuna göre değişir. Hastaların önemli bir bölümü yaşlı ve eşlik eden bir dizi hastalıkları olan kişiler oldukları için dengede duran sistemler ameliyat sonrası bozulabilir.

Basit komplikasyonlar kesi yeri ile ilgili kanama, enfeksiyon komplikasyonlarıdır. Daha büyük komplikasyonlar ise ameliyat sonrası akciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, felş, inme, kalp krizi, ameliyat hattından kanama ve nadiren tekrar ameliyatlar, damarların tıkanması sık olmamakla beraber görülebilir.

Ameliyat sonrası bakım

Ameliyat sonrasında hastanede ortalama 7-10 gün daha yatış gerekli olup, bunun ilk birkaç günü yoğun bakımdadır. Komplikasyon gelişen hastalarda hastanede yatış süresi daha da uzar.

Hastaneden taburcu olduktan sonra tam iyileşme yani ameliyat öncesindeki sağlık durumuna ulaşma 1-2 ay sürebilir. Ameliyattan sonra hastaların gerek yapılan ameliyatın kontrolü, gerekse başka yerlerde gelişebilecek anevrizmalar için yılda bir kontrolü uygundur.

Ameliyat sonrası yaşam tarzında ve alışkanlıklarında bazı değişiklikler gereklidir. Sigaranın tamamen kesilmesi, kolestrol ve yağ içeriği düşük gıdalar alınması ve günde bir saatlik haftada 3-5 kez aerobik ezersiz uygulaması tavsiye edilir.