Aorta Anevrizmalarında Modern Tedavi Yöntemleri

Aorta anevrizması, Aorta damarının vücudun en büyük damarının kırında yer alan bu yönün genişlemesidir. Bu genişleme yaklaşık olarak 3 santimetre çapını aştığından itibaren balonlaşma veya animizm olarak ifade edilir. Bunun en büyük tehlikesi büyüdüklerinde şişip daha büyük çaplara ulaşıp patlamasıdır. Animizm alan genellikle ciddi bir şikayet de neden olan tesadüfen yapılan incelemeler sırsında böyle bir durumda hastanın yapılan incelemeler sırasında animizim hastalığının çapı yaklaşık olarak ne zaman patlayacağı veya patlama olasılığı yol olmadığı konusunda fikir vericidir.

Animizim çap büyüdükçe yaklaşık olarak 5 santimetreye ulaşınca patlama riski ciddi boyuta yaklaşır ve tedavisi gerekir. Tanıda animizim belirlemede en kolay yöntem ultrason grafiğidir. Dolayısıyla herhangi bir animizim olup olmadığını anlamak için ultrason grafiği yapılması yeterlidir. Ancak tedaviyi planlayan ultrason grafiği yetersiz olup bilgisayarda tomografi manyetik rezonans tedavi planlaması açısından son derece önemlidir. Bu tür tanı yöntemleriyle animizm’anın diğer dokularla olan ilişkisi belirlendikten sonra animizm’manın tedavisi başlatılır. Tedavide klasik yöntem animizmalı olan bölümün kanalı açılıp o bölümün yapay bir damarla değiştirilmesidir.

Bu ameliyat büyük oranla başarılı olmakla beraber, hastaların eşlik eden diğer hastalıkların nedeniyle ameliyatı riskli hale getirebilmektedir. Son yaklaşık 20 yılıdır uygulanan yeni bir tedavi ise kasıktan bu Aolrta damarlarının içerine katetenlerin ilerletilmesi ve söz konusu yapay damarın, damarın içerisine yerleştirilmesidir. Son derece başarılı bir tedavi yöntemidir.