Bacakta Varis

Bacakta Varis

Bacakta Varis

Dolaşım sistemi bozuklukları uzun süreçte meydana gelen ve kişinin günlük yaşamında önemli şikayetlere yol açan problemlerdir. Toplardamar hastalıklarından toplum içerisinde en sık karşılaşılanı bacakta varis problemidir. Günümüzde bu problemin tedavisinde farklı ve güvenilir yöntemler uygulanabilmektedir.

Dolaşım Sistemi Bozukluğu ve Bacakta Varis

Dolaşım bozuklukları çeşitli nedenler ile açığa çıkabilmektedir. Toplardamarların yapısının bozulması, deforme olması, damarlarda bulunan kapakçıkların işlevsel özelliklerinin yitirilmesi ve bunun yanı sıra damar içerisindeki kanın geri kaçması gibi problemler yaşanabilmektedir. Bunlara neden olan temel faktörler ise aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

- Genetik faktörler

- Travmatik olaylar sonucunda damar yapısının bozulması

- İleri yaş 

- Gebelik, menopoz gibi durumlarda hormonal değişimler sonucunda damar yapılarının değişmesi 

Yukarıdaki faktörlerin yanı sıra özellikle bacakta varis problemi kadınlarda daha sık yaşanmaktadır. Bunun nedeni ise kadın fizyolojisinin temelleri ve hormonal değişimlerden doğası gereği çok daha fazla etkileniyor olmasıdır. 

Bacakta Varis Hangi Şikayetlere Neden Olmaktadır?

Varis nedenlerini bir önceki başlıkla açıklamıştır. Toplumun neredeyse yarısında görülen bacak varisleri günlük yaşam içerisinde birtakım ciddi şikayetlere yol açabilmektedir. Bu şikayetler aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

 - Bacaklarda ağırlık hissi

- Kronik yorgunluk

- Gece krampları ve ciltte uyuşma hissi

- Ağrı

- Cilt altından yeşil ve mor damarlar ya da kabarcıklı şekilde damarlar görülmesi

- Özellikle ayak bileklerinde ödem ve şişlik

Bu belirtiler varis probleminin tedavi edilmemesi ile birlikte zaman içerisinde çok daha şiddetlenmekte ve pıhtı atması ya da varis yaralarının açılması gibi problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle ertelemeden alanında uzman bir damarcerrahına başvurulmalı ve tanı ve tedavi planlaması sürecine başlanmalıdır. 

Bacakta Varis Nasıl Tedavi Edilir?

Bacakta varis problemi başta kozmetik problemlere neden olmaktadır. Cilt altından damarlarıngörülmesi ve kabarcıklı bir şekilde hissedilmesi pek çok kadını rahatsız etmektedir. Bu durum yıllarca başka herhangi bir belirti vermeden devam etse de bazı kişilerde ağrı ve kramp gibi şikayetlere yol açabilmektedir. Bu durumda damar cerrahına başvuran kişide öncelikle ayrıntılı bir şekilde tanı süreci yürütülmektedir. Günümüzde varis probleminin tanısında renkli Doppler ultrasonografisine başvurulmaktadır. Bu uygulama; hasta ayaktayken çekilen, damarların yapısını, kan akışını ve pıhtı oluşumlarının tespit edilmesinde etkili bir yöntemdir. Varisli damarın teşhisi, nedenlerinin ve damarın türünün değerlendirilmesi sonrasında hangi tedavi yönteminin uygulanacağına karar verilmektedir. 

Son yıllarda varis ameliyatının yanı sıra, yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte çeşitli cerrahi dışı tedavi yöntemleri de uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemler; skleroterapi (iğne tedavisi), köpük tedavisi, radyofrekans, lazer, zamk ve ClariVein yöntemleridir. Damarın türü, varisin hastada açığa çıkardığı şikayetlere göre hangi yöntemin uygulanması gerektiğine karar verilmektedir. 

Bacakta Varis Oluşumu Nasıl Engellenir? 

Bacaklarda varis oluşumunun günlük yaşam tarzı ile yakından ilişkisi bulunmaktadır. Bu süreçye uygulanacak bazı değişiklikler ile varis oluşumunun önüne geçilebilmektedir. Bacakta varis oluşumunu engellemede önemli rol oynayan önlemler şu şekilde sıralanabilmektedir;

- Aşırı dar kıyafetler giymekten kaçınılmalıdır.

- Çok yüksek topuklu ayakkabılar tercih edilmemelidir.

- Kabız olmamaya dikkat edlmelidir. Lifli gıdaların tüketimine özen gösterilmelidir.

- Uzun süre ayakta durmayı gerektirecek işlerde çalışırken vücut ağırlığı bacaktan diğer bacağa aktarılmalıdır.

- Uzun süre oturmayı gerektirecek durumlarda bacakların hareket ettirilmesine özen gösterilmelidir.

- Doktor kontrolü altında olmak şartyla varis çorabı kullanılmalıdır.

Bacakta varis probleminde tanı ve tedavi süreci oldukça önemlidir. Bununla birlikte yanlış damara uygulanan tedavi nedeni ile varis probleminin iyileşmemesi ya da nüks etmesi durumları da yaşanabilmektedir. Nüks varis probleminin yaşanmaması adına mutlaka alanında uzman ve tecrbeli damar cerrahlarına başvurulması gerekmektedir.