Damar cerrahisi yöntemleri nelerdir?

Önceleri damar cerrahları sadece açık damar ameliyatları ile uğraşmış ve bu sayede damar hastalıklarının mekanizmasının daha da iyi anlaşılmasını ve cerrahinin temellerinin oluşmasını sağlamışlardır. 2000 li yıllara kadar devam eden bu dönemde damar genişlemeleri (anevrizmalar), damar yırtılmaları (diseksiyonlar) ve özellikle büyük damar tıkanıklıklarında damarların içten kazınması (endarterektomi) ve bypass ameliyatlarının temelleri oluşturulmuştur. Bu sırada şah damarı yani karotis atardamar hastalıklarının cerrahi tedavisinde mükemmel hale gelinmiş ve ameliyatın ne zaman yapılması gerektiği net olarak belirlenmiştir. Bu sırada özellikle başta şeker hastalığı olmak üzere bir çok atardamar hastalığında köprü yani bypass ameliyatları geliştirilmiş ve neredeyse ayak başparmağına kadar bypass yapılabilir seviyeye ulaşılmıştır. Ancak 2000 li yıllara doğru ve sonrasında bütün bu hastalıkların ve daha fazlasının açık ameliyatlar yapılmadan da anjio temelli yöntemlerle tedavi edilebileceği anlaşılmış ve hemen tüm damar hastalıklarının tedavisinde kapalı, kesi yapmadan deliklerden girilerek tıkalı damarların balon yada stentlerle açılması, damarlardaki pıhtıların eritilmesi yada çıkartılması, damar genişlemeleri olan anevrizmalarda damarların içine stent içeren yapay damarların yerleştirilmesi ile tedavisi, şahdamarı hastalığının ameliyat yerine stentle tedavisi gibi yeni teknikler giderek artan bir sıklıkla uygulanılmış ve bu konulardaki tedavinin kuralları yazılmıştır. Öte yandan gerçek çağ atlama toplardamar hastalıklarında kapalı yöntemlerin bir anda uygulamaya girmesi ile yaşanmıştır. İnsanoğlunun en yaygın hastalıklarından bir olan varislerin tedavisinde 2000 ler den sonra ameliyat yerine lazer, radyofrekans ve son olarak yapıştırıcı=zamk eskiden yapılan varis ameliyatlarından çok daha fazla bir oranda uygulanmaya başlanmıştır. Bu arada toplardamarlarda pıhtı yani derin ven trombozu tedavisinde pıhtının eritilmesi veya pıhtının parçalanması ya da emilerek çıkartılması temelinde bir çok teknik geliştirilmiş ve uygulanır hale gelmiştir. Zamanında tedavi edilememiş pıhtıların neden olduğu toplardamar tıkanıklığına bağlı venöz yetmezlik tedavisinde özellikle bacaktan gelen toplardamarların karın içindeki bölümleri balon yada stentlerle açılabilmeye başlanmıştır. Ortaya çıktığında çok yaygın kullanılan bu yeni tedavi tekniklerinin zamanla nerede kullanılması gerektiği konusundaki kurallar yerine oturmuş ve tedavilerin doğru zamanda ve doğru teknikler kullanılarak yapılması sağlanmıştır. Tüm bu gelişmeler sayesinde damar hastalarının tedavileri onlar için daha zahmetsiz, daha güvenli, daha konforlu ve daha kısa süreli hastane yatışı ile yapılabilir olması sağlanmıştır.