Damar cerrahisinde güncel uygulamalar nelerdir?

Güncel tedavi damar cerrahisi yöntemlerini atardamar ve toplardamar tedavileri şeklinde ki başlıkta değerlendirmek daha anlaşılabilir olabilir. Atardamar hastalıkları tedavisinde ilk tercih edilecek olan tedavi anjio ortamında yapılan kapalı tedavi uygulamalarıdır. Bu özellike damar genişlemeleri yani anevrizmalar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Vücudun en geniş damarı olan aorta anevrizmalarının kasıklardan ilerletilen kateterlerle anevrizmanın içinin yapay damarla kaplı stentlerle döşenmesi balonun yırtılmasını engelleyebildiği gibi, patalmış anevrizmalarda da uygulanabilmektedir. Bu yolla başta aorta anevrizmaları olmak üzere bir çok damardaki anevrizma başarı ile tedavi edilebilmektedir. Öte yandan tıkalı atardamarların balon yada stent yerleştirilerek açılmasında da büyük ilerlemeler olmuştur. Bazı damarların açılması özel cihazlarla aterektomi yani tıraşlama ile mümkün olmaktadır. Daha düşük profilli malzemeler sayesinde ayak damarlarındaki tıkanıklıklar dahil bir çok damar tıkanıklığı tedavi edilebilmektedir. Ayrıca açılmış damarların uzun süre açık kalabilmesi için ilaçlı balon yada stentlerden de yararlanılabilmektedir. Bunun yanı sıra ivedilikle tedavi edilmediği taktirde uzvun yada organın kaybına neden olan atardamarların ani olarak pıhtı ile tıkandığı durumlarda, özel cihazlar kullanılarak pıhtının eritilerek yada emilerek çıkartılması tedavide büyük kolaylık sağlamıştır. Tüm bu damar açıcı tedaviler hiçbir kesi yapmadan, anestezi vermeden ve uzun hastane yatışı olmadan gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemler yapılamadığı yada başarısız olduğu taktirde bypass ameliyatları eskisine kıyasla çok daha başarılı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

İnsanoğlunun en yaygın hastalıklarından bir olan varislerin tedavisinde 2000 li yıllarda uygulamaya giren lazerle varis tedavisi, radyofrekans ile varis tedavisi ve son olarak yapıştırıcı=zamk ile varis tedavisi varis tedavisinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Öte yandan variste köpük tedavisi ve ameliyatla varis tedavisi eskiden olduğunda göre çok daha sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Bu arada toplardamarlarda pıhtı yani derin ven trombozu tedavisinde pıhtının eritilmesi veya pıhtının parçalanması ya da emilerek çıkartılması temelinde bir çok teknik uygulanmaktadır. Zamanında tedavi edilememiş pıhtıların neden olduğu toplardamar tıkanıklığına bağlı venöz yetmezlik tedavisinde özellikle bacaktan gelen toplardamarların karın içindeki bölümleri balon yada stentlerle açılabilmesi konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Akciğer pıhtı atmasını engellemede filtreler çok daha kısa süreliğine takılıp, ihtiyaç ortadan kalktığında hemen çıkartılmaktadır. Tüm bu girişimlere ek olarak damar hastalıklarının tedavisinde eskisine oranla daha güvenilir ilaölar kullanılmaktadır. Tüm bu gelişmelerin ve edinilen bilgi ve deneyimin sayesinde damar hastalarının tedavisi onlar için daha zahmetsiz, daha güvenli, daha konforlu ve daha kısa süreli hastane yatışı ile yapılabilir olması sağlanmıştır.