Endovasküler yolla anevrizmanın tedavisinin avantajları nelerdir?

  • Kasıklar dışına ameliyat kesisi yapılmaz,
  • Lokal anestezi (sadece kasıklar uyuşturularak) yapılabilir,
  • Ameliyata göre işlem süresi çok daha kısadır,
  • Ameliyata göre kan kaygı çok daha azdır,
  • Ameliyata göre girişim sonrası ağrı ve rahatsızlık daha azdır
  • Ameliyata göre hastanede yatış süresi daha kısadır
  • Ameliyata göre işlem sırasında ve sonrasında ölüm riski daha azdır.