Hangi hastalarda ameliyat daha risklidir?

Ameliyat riskini artıran başlıca durumlar:

  • Beyine giden diğer damarlarda da ileri derecede darlık ve tıkanıklıklar olması,
  • Yüksek kan basıncı,
  • Daha önce inme geçirilmiş olması,
  • Şeker hastalığı
  • İleri derecede kalp, akciğer gibi eşlik eden hastalıklar olması