Kapalı Varis Tedavisi

Kapalı Varis Tedavisi

Kapalı Varis Tedavisi

Varis, nüfusun yaklaşık %15-20’sinde gözlemlenen, kadınlarda erkeklere oranla daha sık rastlanan ve yaşın ilerlemesine bağlı olarak artış gösteren bir damar hastalığıdır. Yetişkin insanların ortalama %20’sinde, 50 yaş üzeri kişilerin ise yaklaşık %50’sinde varis gözlemlenmektedir. 

Varis, temel olarak bir toplardamar genişlemesi durumudur. Varis, öncelikli olarak oluşturduğu görüntünün estetik olmaması sebebiyle rahatsızlık oluşturmakta ancak tedavi edilmemesi durumunda, yaşın da ilerlemesiyle birlikte artış ve ilerleme göstererek; kaşıntı, ayak bileklerinde şişme, ayak bileği cildinde renk ve yapıdeğişiklikleri, ağrı, gece krampları, kanama gibi şikayetlere sebep olabilmektedir. Çok ileri evrelerinde ise ayak bileği çevresinde yaralar (venöz ülser = varis yarası) oluşabilmektedir.

Varis Nedir?

Latince kıvrım yapmış toplardamar anlamına gelen Varix kelimesinden türetilmiş olan varis, çeşitli sebeplerle toplardamar kapakçıklarında meydana gelen fonksiyon bozukluklarına bağlı olarak kalbe taşınamayan kanın, damarlarda göllenerek basınç artışına ve beraberinde damar genişlemesine sebep olması durumudur. 

Vücutta kirli kanı taşımakla görevli olan toplardamar içerisinde bulunan, kanın kalbe geri kaçmasını engellemekten sorumlu kapakçıkların yeterli nitelikte çalışamaması sonucu, geri kaçan kanın damarlarda göllenerek damarların genişlemesine sebep olması ve zamanla kıvrımlaşması varis olarak tanımlanmaktadır. 

Varis, derinin altındaki toplardamarların genişlemiş, yeşil-mavi renklerde ve kıvrımlaşmış, karnabaharımsı şekillerde görünmesidir. Varis, ciltte kabarık şekilde görülebilen damar yapılanmaları, cilt renginde koyulaşma ve lekelenmeler gibi estetik rahatsızlık oluşturabilecek durumlara sebep olabilmektedir. Bununla beraber tedavi edilmemesi durumunda varis, derin venlerde pıhtılaşma ve akciğere pıhtı atma gibi durumlara sebep olarak hayati risk taşıyan sonuçlar oluşturabilmektedir. 

Varis Neden Olur?

Kalbe kanı taşımakla görevli olan toplardamarlarda, kan akışının kalbe doğru tek yönlü olmasını sağlayan kapakçıklara sahiptir. Ancak çeşitli etkenlerle toplardamarlarda tıkanıklığa bağlı olarak basıncın yükselmesi, kapakçıkların nitelikli şekilde fonksiyonlarını gerçekleştirmesini engelleyerek, kanda geriye doğru kaçaklar oluşmasına sebep olmaktadır. Toplardamarlarda oluşan kan kaçakları zamanla göllenerek, bacaklardaki yüzeysel toplardamarların genişlemesine sebep olarak, bükümlü, uzamış, yeşil-mavi renklerde görüntülere sahip varisleri oluşturmaktadır. 

Varis oluşmasına etki eden faktörleri genel olarak şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Genetik faktörler
 • Şişmanlık
 • Gebelik
 • Dar giysiler giyilmesi
 • Hormon tedavileri
 • Doğum kontrol haplarının kullanımı
 • Bazı meslek grupları (uzun süre ayakta durmak zorunda kalınan meslek grupları)
 • Aşırı kilolara sahip olunması
 • İleri yaş
 • Kabızlık

Bazı durumlarda, toplardamarlara pıhtı atması ile varis meydana gelebilmektedir. 

Varis Belirtileri Nelerdir?

Toplardamar kapakçıklarının yetmezliği sonucu ortaya çıkan varis, öncelikle bacaklarda estetik olmayan bir görünüm oluşturmaktadır. Varisin estetik kusur oluşturmasının beraberinde getirdiği belirtileri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Bacaklarda mor ve mavi renklerde şişlik oluşumları
 • Ayakta durdukça artış gösteren ağrı
 • Bacaklarda şişlik ve renk değişikliği
 • Kaşınma ve iyileşmeyen yaralar oluşması
 • Bacaklarda uyuşukluk ve huzursuzluk hissi
 • Gece krampları
 • Çabuk yorulma

Varis Tedavisi Nasıl Yapılır?

Varis tedavisinde varisli damarın çıkarılması yöntemi, en geleneksel yöntem olarak uygulanmaktadır. Ancak bu geleneksel yöntem, varis tedavisinde oldukça zahmetli bir seçenek sunmakta ve uzun bir iyileşme sürecine sebep olmaktadır. 

Varis tedavisinde, damar içerisine köpük verilerek gerçekleştirilen ve varisi düzeltmeyi hedefleyen köpük skleroterapisi uygulanabilmektedir. Bununla beraber, lazerle ve radyofrekans yöntemiyle tedavi edilebilen varis problemlerinde en etkili yöntemlerden biri olarak karşımıza kapalı varis tedavisi çıkmaktadır. 

Kapalı Varis Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kapalı varis yöntemi, değişen yaşam tarzıyla birlikte görülme sıklığında artış gözlemlenen varis probleminin, gelişen teknolojinin sunduğu imkanlarla, kesisiz ve dikiş gerektirmeden uygulanması yöntemidir. 

Varis probleminin geldiği aşama ve derecesinin, gerçekleştirilen detaylı muayeneler sonucunda belirlenmesiyle, kesi yapılmadan, iğne deliği kadar küçük nitelikte bir boşluk yardımıyla gerekli müdahalelerin gerçekleştirildiği işlemlere kapalı varis yöntemi adı verilmektedir. 

Kapalı varis tedavisi sırasında uygulanan işlemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Genel anestezi yerine, belden uyuşturma yöntemi olan spinal anestezi, yüzeysel sedasyonla sağlanan hafif uyku tekniği ya da lokal anestezi uygulanabilmektedir.
 • Gerekli ve uygun tekniğin uygulanmasının ardından, ultrasonografi yardımıyla diz altı ya da diz üstü mesafesinden bir iğne ile, tespit edilen hasta damara ulaşılmaktadır. 
 • Diz altı ya da üstü mesafesinden girilen iğne yardımıyla, ven içerisine bir kateter gönderilmektedir. 
 • Kateter yoluyla hasta damara, radyofrekans, köpük, lazer ya da N-butil siyanoakrilat adı verilen yapıştırıcı madde uygulanarak gerekli müdahale gerçekleştirilebilmekte, kansız ve dikişsiz şekilde tekrar kapatılmaktadır. 

Kapalı varis tedavisiyle uygulanan teknikler, varis tedavisinde uygulanan klasik cerrahi yöntemlere göre daha başarılı sonuçlar sağlamaktadır. 

Kapalı Varis Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

 • Cerrahi kesi uygulanmamakta, dolayısıyla iyileşme süreci daha konforlu olmaktadır. 
 • Kesi yapılmadığı için enfeksiyon riski oldukça azalmaktadır. 
 • Ameliyat bölgesinin tahriş olması engellenebilmektedir. 
 • Pansumana gerek duyulmamaktadır. 
 • Kapalı varis tedavisi sonrası hasta birkaç saat içerisinde taburcu olabilmektedir.