Karotis Hastalığı ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Şah Damarı Hastalıkları çok önemli ve hastanın genel durumu açısından çok büyük önem taşıyan bir hastalık gurubudur. Aynı bacak damarları, kalp damarları nedenlerine bağlı olarak şah damarlarının daralması veya tıkanması sonucunda gerçekleşmektedir. Böyle durumda şah damarlarının üzerinde oluşan pıhtılar beyine atılabilmekte bu şekilde hastada geçici olarak konuşmada güçlük, geçici körlük, kol ya da bacakta güçlük kaybı karakterize bir durum ortaya çıkar bu durum genellikle geçicidir. Saatler ya da dakikalar içerisinde ortadan kaybolabilir. Ancak bu durum daha ileriki bir zaman diliminde ortaya çıkabilecek olan daha ağır seyir edecek olan inmenin ya da felcin belirtisidir. Böyle durumlarda hastanın vücudunun bir yarısını hiçbir şekilde hareket ettiremediği ciddi boyutta kalıcı sakatlıklar oluşturan ir duruma neden olabilir.

Böyle bir durumda şah damarındaki darlığın ve tıkanıklığın tedavi edilmesidir. Burada başlıca iki ana yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki karakeseldarterobi ameliyatıdır. Bu bir cerrahi girişimidir. Lokal anestezi altında yapılabilir. Hastanın daralmış olan ya da tıkanış olan damarındaki bu etken çıkartılır bundan başka bir diğer tedavi ise daralmış ya da tıkanmış olan damarların balon veya stantlarla açılmasıdır. Her iki yöntemde bugün yaygın olarak kullanılmaktadır.

Karakeseldarterobi ameliyatı bugün birinci derecede tercih edilmesi gereken girişim şeklidir. Eğer hastalar bu ameliyat için uygun değillerse, hastalarda başka problemler varsa genel sağlık durumu ameliyatı kaldırmaya müsait değilse veya daha evvelden bu yöne yönelik bir girişim geçirmişlerse böyle durumlarda bu hastalara stant lama tercih edilebilir. Bu şekilde tedavi yapıldıktan sonra hastaların takibine devam edilir. Bu konuda daha detaylı bilgiye www.cuneytkoksoy.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İnme beyinin kanlanmasının ani olarak durması sonucunda gelişen kalıcı felç ve bazen şuur kaybı ile karakterize bir hastalıktır. İnme daha çok damar tıkanıklıklarından kaynaklanmakla beraber, diğer önemli bir neden ise beyin kanamasıdır. İnme dünyada 3. en önemli ölüm nedenidir.

En yaygın belirtiler genellikle vücudun bir yarısındaki yüz, kollar ve bacaklarda felç yada güçsüzlüktür.

Vücudun bir yarısında yüz, kol ve bacaklarda ani uyuşukluk, güçsüzlük yada hareket ettirememe Konuşmakta ve konuşulanları anlamakta ani güçlük Tek yada iki gözde ani körlük yada görme sorunu, Yürümekte, dengeyi kurmakta ani zorluk, Ani şiddetli baş ağrısı

Belirtiler hasar gören beyin bölümüne, hasarın derecesine ve süresine bağlı olarak kişiden kişiye değişir. Örneğin bazen hiç başağrısı olmayabilir.

Eğer sizde yada yakınlarınızda bu belirtiler oluşursa beklemeden hemen acil servise başvurmalısınız. Eğer belirtiler birkaç saat yada dakika içinde kaybolsa bile yine de doktora başvurmalısınız.

Hayır. İnme yukarda tarif edilen şikayetlerin kalıcı olması durumuna verilen isimdir. Bu belirtile bazen dakikalık yada saatlik olabilir ve sonrada ortadan kaybolabilir. Bu duruma gecici kansızlık atağı (TIA) adı verilir ve inmenin ön belirtisi olarak kabuld edilir.

İnmenin %80 ni beyinde bir bölgeye giden kan akımının yetersizliğinden kaynaklanır. Bunun önemli bir bölümü kalp ile beyin arasındaki bir damardan yada kalpten beyine pıhtı atmasıdır. Kalp dışında en önemli neden Karotis (şahdamarı) hastalığıdır.

Damar sertliği yada ateroskleroz en sık şahdamarını tutara onu daraltır. Bu arada darlıkta çatlaklar yada düzensizlikler oluşur. Bu zemin genelde pıhtı ile kaplanır. İşte şah damarının iç yüzeyindeki pıhtı beyine atarak inmeye neden olabilir. Öte yandan damardaki darlığın ilerleyip, sonunda damarı tıkamasıda bir diğer inme nedenidir.

Şahdamarı hastalığı hiçbir belirti vermeyebilir. Ancak bazen hastalık doktorun muayenesi sırasında fark edilebilir. Doktorun şikayetlerinizi dinlemesi, kaslarda güçsüzlük, görme alanı sorunları, konuşma güçlüklerini belirlemesi yanında dinleme aleti ile böynunuzda üfürüm duyması şahdamarı hastalına işaret eder.

Karotis hastalığını teşhis etmenin en kolay yolu renkli Doppler ultrasonografidir. Bu yöntem ağrısız, ucuz ve risksiz bir incelemedir. Ancak incelemenin güvenilirliği yapan kişinin deneyimine bağlıdır.

Diğer tanı yöntemleri ise bilgisayarlı tomografik anjiografi, manyetik rezonans anjiografi yada anjiografidir.

Karotis hastalığının tedavisinde iki amaç vardır. Bunlardan ilki beyine pıhtı atmasının engellenmesi, diğeri ise şahdamarındaki ve tüm vücut damarlarındaki hastalığın yani aterosklerozun ilerlemesinin engellenmesidir. İlk amaç için kanı sulandıran aspirin, ticlopidin yada clopidogrel ilaçları kullanılır. Gerektiğinde pıhtılaşmayı engelleyici heparin yada warfarin türü ilaçlarda kullanılabilir.

İkinci amaç ise ateroskleroz risk faktörlerini ortadan kaldırmak yada kontrol altına almaktır.

Bunun için:

Sigaranın bırakılması Hipertansiyonun tedavisi Şeker hastalığının kontrol altına alınması Yüksek kolesterolün tedavisi, İdeal kiloda olmak, Daha az doymuş yağ asiti içeren gıda tüketimi Düzenli egzersiz, Düzenli doktor kontrolü

Başlıca iki tedavi şekli vardır. İlki darlığın balon yada stentle açılması, diğeri ise darlığın ameliyatla çıkarıltılması (Karotis endarterektomi) sidir.