Karotis hastalığında girişimsiz tedavi yöntemleri var mıdır?

Karotis hastalığının tedavisinde iki amaç vardır. Bunlardan ilki beyine pıhtı atmasının engellenmesi, diğeri ise şahdamarındaki ve tüm vücut damarlarındaki hastalığın yani aterosklerozun ilerlemesinin engellenmesidir. İlk amaç için kanı sulandıran aspirin, ticlopidin yada clopidogrel ilaçları kullanılır. Gerektiğinde pıhtılaşmayı engelleyici heparin yada warfarin türü ilaçlarda kullanılabilir.

İkinci amaç ise ateroskleroz risk faktörlerini ortadan kaldırmak yada kontrol altına almaktır.

Bunun için:

  • Sigaranın bırakılması
  • Hipertansiyonun tedavisi
  • Şeker hastalığının kontrol altına alınması
  • Yüksek kolesterolün tedavisi,
  • İdeal kiloda olmak,
  • Daha az doymuş yağ asiti içeren gıda tüketimi
  • Düzenli egzersiz,
  • Düzenli doktor kontrolü