Lazerle Varis Tedavisi

Lazerle Varis Tedavisi

Lazerle Varis Tedavisi

Toplumun büyük bir bölümünde görülen varis hastalığının tedavisinde uzun yıllardır cerrahi yöntemler uygulanmaktaydı. Varis ameliyatının her cerrahi yöntemde olduğu gibi birtakım risk faktörleri açığa çıkarması, anestezi ve kesi uygulamalarının gerçekleştirilmesi gibi dezavantajları dolayısı ile varis probleminde farklı tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu tedavisi yöntemleri arasında lazerle varis tedavisi son yıllarda oldukça sık uyglanmaya başlanmıştır.

Lazerle varis tedavisi; ameliyat sonuçlarından çok daha nitelikli sonuçlar açığa çıkarmakta ve hasta açısından oldukça konforlu bir tedavi süreci oluşturmaktadır. 

Lazerle varis tedavisinde; hastalıklı damar içerisine özel olarak geliştirilmiş teller ile lazer enerjisi iletilmektedir. Bu sayede varis probleminin yaşandığı damarlar yok edilmektedir. Lazerle varis tedavisi sonrasında hasta kısa süre içerisinde normal yaşamına dönebilmektedir. Ayrıca diğer tedavi yöntemlerine oranla ağrı ve morluklar lazerle tedavisi sürecinde çok daha az yaşanmaktadır. 

Lazerle varis tedavisi tıp literatüründe; EVLT (EndoVenous Laser)olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntem deri üzerindeki küçük varislerin lazer ile yakılması işleminden farklı ve daha kapsamlıdır. 

Öyle ki lazer teknolojisi özellikle tıp alanında günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır. 

Lazer çok güçlü bri enerji olmakla birlikte süpermarketler dahil askeri alanda ve benzeri tüm alanlarda farklı amaçlar doğrultusunda kullanılan bir teknolojidir. 

Lazer bir ılık enerjisi olup; bu enerji güç ve dalga boyu olarak ölçümlenebilmektedir. Kullanım alanına göre lazer dolga boyu kullanılmaktadır. 

Lazer teknolojisi varis tedavisinde iki farklı şekilde kullanılmaktadır. Bunlar; deri üzerindeki kılcal damarların yakılması ve daha büyük damarlara katater ile girilerek içeriden kapartılması işlemleridir.

İçindekiler

Lazerle Varis Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lazerle varis tedavisinde kaçak yaşanan ya da reflü problemi olup varise yol açan damarların ışık enerjisi ile kapatılması disiplinine dayanmaktadır. Bu bağlamda lazerle varis tedavisi;

- Ayak bileği ile kasık arasındaki damarlara

- Küçük safen damarlara

- Perforan damarlara 

Uygulanmaktadır. Tedavi genellikle diz hizasından damar içerisine katater ile girilerek ve damar içerisine ulaşılarak gerçekleştirilmektedir. Lazerle varis tedavisinde genellikle özel bir teknik olan tümesan anestezi işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem de katater yardımı ile damar içerisine uygulanmaktadır. Lazer ile dama riçerisine girildiği sırada kateter dışarı çıkarılmaktadır.

Lazer tedavisinde uygulama alanındaki her santimetre için birkaç kez uygulama yapılmaktadır. Hastalıklı toplardamarlara uygulanan lazer işlemi ile damar duvarlarının birbirine yapıştırılarak damarın etkisiz hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

Lazerle varis tedavisi sırasında gerektiği durumlarda varislerin cerrahi yöntemler ile çıkarılması işlemi de uygulanabilmektedir. 

Bu tedavi yöntemi sonrasında varisler zaman içerisinde kendiliğinden kaybolmaktadır. Kaybolmayan varislere köpük tedavisi de uygulanabilmektedir. 

Lazerle varis tedavisi genellikle 40 dakika kadar sürmektedir. Ve uygulama sonrasında hastanın bacağı özel bir bandaj ile sarılmakta ve hastanın 15 ila 20 dakika yürümesi istenmektedir.  Lazerle varis tedavisi sonrasında hastaların varis çorabı giymesi gerekebilmektedir. 

Lazerle Varis Tedavisinin Etkinliği

Lazerle varis tedavisi; klasik tedavi yöntemi olan varis ameliyatının başarı oranı ile benzer bir orana sahiptir. Bununla birlikte varisin tekrarlama olasılığı ve varislerin kaybolma oranında diğer tedavi yöntemleri ile arasında herhangi bir büyük fark bulunmamaktadır. Konforlu ve iyileşme süresinin kısa olması açısından ameliyat yerine lazerle varis tedavisi yöntemi tercih edilmektedir. 

Lazerle Varis Tedavisi Sonrası

Lazerle varis tedavisi uygulandıktan sonra 1 gün süre ile hastaların ağır fiziksel aktiviteler yapmaması önerilmektedir. Bunun dışında günlük yaşam aktiviteleri (duş almak, yürümek) gerçekleştirilebilmektedir. 

Lazerle Varis Tedavisinin Avantajları

  • Herhangi bir iz kalmamaktadır.
  • Kesi uygulamasına ihtiyaç duyulmamaktadır. 
  • Morarma ve şişlik gibi problemler minimum düzeyde yaşanmaktadır. 
  • İyileşme süreci kısadır.
  • Lokal anestezi altında uygulanabilmektedir. 
  • Hastanede kalmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Lazerle Varis Tedavisinin Dezavantajları

Varis probleminin lazerle tedavisi sonrasında yaşanabilecek yan etkiler oldukça azdır. Bu yan etkilerden en önemlisi ve sık yaşananı ise uygulama alanında gelişen kızarıklıklardır. Kızarıklık problemi birkaç hafta içerisinde kaybolmakta ve herhangi bir kalıcı kozmetik problem yaşnamamaktadır. Kızarıklığın yanı sıra deride uyuşukluk hissi de yaşanabilmekte ve bu durum da geçici bir süre yaşanmaktadır. Aynı zamanda hemen cilt altındaki damarlara uygulanan lazer ise ciltte kahverengi lekelenmelere yol açabilmektedir.