Manyetik Rezonans Anjiografi

Manyetik Rezonans Anjiografi

Manyetik Rezonans Anjiografi

Manyetik Rezonans Anjiografi (MRA) Nedir?

Manyetik rezonans anjiografi klasik manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile bir damar içi görüntüleme yöntemi olan anjiografiyi birleştirerek vücudumuzdaki damarlar hakkında deyatlı bilgi veren bir yöntemdir. Manyetik rezonansta çok kuvvetli manyetik alan, radyo dalgaları ve bilgisayarlar kullanılarak detaylı görüntüler elde edilir. Manyetik rezonansta radyasyon kullanılmaz. Anjiografideki gibi bir kateter yerleştirilmesini gerektirmediği için hastada ciddi bir rahatsızlık oluşturmaz.

Manyetik rezonans istenilen planda kesitsel görüntü verir. Elde edilen görüntüler bilgisayar ortamında gerekirse üç boyutlu olarak oluşturulur ve bir radyolog tarafından yorumlanır.

MRA kullanım alanları:

Manyetik rezonansta beyin, böbrekler, akciğerler, kalp, karın, boyun, kol ve bacaklar hakkında detaylı bilgiler elde edilir. MRA nın kullanıldığı belli başlı hastalıklar:

  • Karotis (Şahdamar) hastalıkları
  • Aorta ve dalları, diseksiyonlar
  • Kol ve bacak damarlarının hastalıkları
  • Derin ven trombozu,
  • Anevrizmalar,
  • Arteriyovenöz malformasyonlar,
  • Böbrek damarlarının hastalıkları ve böbrek nakline hazırlık

Hazırlık

Hastanın kullandığı ilaçlara inceleme anına kadar devam eder. Bazen kontrast madde içirilir yada çoğu kez damardan inceleme anında verilir. İlaç allerjik reaksiyonlar yapabileceği için, var olan alerjiden doktorun haberdar edilmesi gereklidir. MRA nın gebelik üstüne etkileri halen net olarak bilinmediğinden, çok zorunlu olmadıkça gebelere MRA yapılmamalıdır.

MRA bir cihazın içindeki çok dar bir alanda yapılır. Bu nedenle kapalı alanda kalma korkusu olan kişilerde MRA yapılmadan önce sakinleştirici bir ilaç kullanılmalıdır. MRA çok kuvvetli bir manyetik alan oluşturduğu için tüm takılar, mücevherler, metal eşyalar, elektronik eşyalar,gözlük, kalem, kredi kartları MRA ünitesinin dışında bırakılmalıdır. MRA genelde metal protezlerle ilgili sorun yaratmaz ama kalp pili, kulakta implant ve beyinde anevrizma klibi varsa MRA yapılmamalıdır. Bunların dışında hastalar vücutlarındaki her türlü cihaz, protez, kateter ve cisimleri önceden söylemelidirler.

Nasıl Yapılır?

İnceleme sırasında büyük bir tekerlek şeklinde mıknatıs etkisi oluşturan cihazın içinde ilerleyen bir masaya hasta yatar. Bazı cihazların bir bölümü açıktır. Genelde bir hemşire kontrast maddeyi bir kol damarından inceleme esnasında verir. Hastanın yattığı masa cihazın içine otomatik olarak girer.Bu arada görüntüler alınır va ayrı bir odada değerlendirilir.Tüm inceleme bir saate yakın sürebilir.

MR Anjiografi Sırasında ve Sonrasında Neler Olabilir?

İnceleme genelde ağrısızdır. Hastalar kapalı bir alanda kımıldamadan yattıkları için rahatsız olabilirler. Ayrıca MR çekilirken hastadan başka kimse odada bulunmaz. MR sırasında cihaz manyetik alan oluşturuken tuhaf gürültüler çıkarabilir. İnceleme esnasında inceleme yapılan alan ısınabilir. Bu nedenlerle bazen sakinleştirici gerekebilir.

Yan Etkiler?

Normal şartlarda MR ın ciddi bir riski yoktur. Kullanılan ilaçlara bağlı bazen allerjik reaksiyonlar görülebilir. Kontrast madde nadiren böbrekte sorun oluşturabilir. Manyetik alanın kendisi zararlı değildir. Ancak hasta vücudundaki metal cisimler bozulabilir.

MR Anjiografinin Yetersizlikleri Nelerdir?

MR anjiografi damar duvarında kireçleme olduğunda damarla ilgili güvenilir görüntüler sağlamaz. MRA ile elde edilen görüntüler BT anjio yad aklasik anjio kadar net değildir. Küçük damarların görüntülenmesinde, bazen atardamarı toplardamardan ayırt etmede yetersiz olabilir. Hastanın hareket etmesi görüntü kalitesini etkiler. Şişman hastalar cihaza sığmayabilirler. Vücudunda metal bulunan kişilerde görüntü kalitesi bozulur.