Niçin ameliyat yapılır?

Günümüzde inmeyi engellediği ispatlanmış en güvenilir yöntem karotis endarterektomi ameliyatıdır.

Şahdamarında %70-99 darlığı ve inme yada inmenin ön belirtileri olan binlerce hastayı içeren klinik çalışmalarda karotis endarterektomi ameliyatı ilaç tedavisine göre iki yıl için inme riskini %80 azalttığı gösterilmiştir. Diğer bir ifade ile ameliyat ile inme riski dörtte birden onda bire düşürülebilmektedir.

Şikayeti olan hastalarda ameliyatın bu başarısı şikayeti olmayan hastalarda da gösterilmiştir. Hiçbir şikayeti olmayan ama şahdamarında darlığı olduğu tesadüfen saptanan hastalarda inme riski ile karşı karşıyadır. Ameliyat ilaç tedavisine göre beş yıl için inme riskini onda birden yirmide bire düşürmektedir.

(North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) ve Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study (ACAS) çalışmakarının sonuçlarına göre)