Şah Damarı Hastalıklarının Tedavisi

Şah Damarı Hastalıkları çok önemli ve hastanın genel durumu açısından çok büyük önem taşıyan bir hastalık gurubudur. Aynı bacak damarları, kalp damarları nedenlerine bağlı olarak şah damarlarının daralması veya tıkanması sonucunda gerçekleşmektedir. Böyle durumda şah damarlarının üzerinde oluşan pıhtılar beyine atılabilmekte bu şekilde hastada geçici olarak konuşmada güçlük, geçici körlük, kol ya da bacakta güçlük kaybı karakterize bir durum ortaya çıkar bu durum genellikle geçicidir. Saatler ya da dakikalar içerisinde ortadan kaybolabilir. Ancak bu durum daha ileriki bir zaman diliminde ortaya çıkabilecek olan daha ağır seyir edecek olan inmenin ya da felcin belirtisidir. Böyle durumlarda hastanın vücudunun bir yarısını hiçbir şekilde hareket ettiremediği ciddi boyutta kalıcı sakatlıklar oluşturan ir duruma neden olabilir.

Böyle bir durumda şah damarındaki darlığın ve tıkanıklığın tedavi edilmesidir. Burada başlıca iki ana yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki karakeseldarterobi ameliyatıdır. Bu bir cerrahi girişimidir. Lokal anestezi altında yapılabilir. Hastanın daralmış olan ya da tıkanış olan damarındaki bu etken çıkartılır bundan başka bir diğer tedavi ise daralmış ya da tıkanmış olan damarların balon veya stantlarla açılmasıdır. Her iki yöntemde bugün yaygın olarak kullanılmaktadır.

Karakeseldarterobi ameliyatı bugün birinci derecede tercih edilmesi gereken girişim şeklidir. Eğer hastalar bu ameliyat için uygun değillerse, hastalarda başka problemler varsa genel sağlık durumu ameliyatı kaldırmaya müsait değilse veya daha evvelden bu yöne yönelik bir girişim geçirmişlerse böyle durumlarda bu hastalara stant lama tercih edilebilir. Bu şekilde tedavi yapıldıktan sonra hastaların takibine devam edilir. Bu konuda daha detaylı bilgiye www.cuneytkoksoy.com adresinden ulaşabilirsiniz.