Skleroterapi (Varisle İğne Tedavisi)

Skleroterapi (Varisle İğne Tedavisi)

Skleroterapi (Varisle İğne Tedavisi)

Toplumun büyük bir çoğunluğunda görülen varisler; son yıllarda farklı yöntemler ile tedavi edilmeye başlanmıştır. Bu yöntemler arasında özellikle kılcal damar varislerinin tedavisinde başarı ile uygulanan skleroterapi yöntemidir. Skleroterapi yöntemi kısaca; damar içerisine ilaç enjekte edilerek yetmezlikli damarın kapatılması işlemidir.

Oldukça iğneler ile uygulanan bu tedavi yöntemi sırasında kesi açılmamakta ve anetezi uygulamasına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Etki Mekanizması

Damarın iç yapısını tahriş ederek reaksiyon açığa çıkması amaçlanan variste skleroterapi ve yapıştırma yöntemi, damarın içerden kapatılması işlemidir. 

Hazırlık

Skleroterapi tedavisi öncesinde genellikle yetmezlikli damarın teşhisi ve varis probleminin kaynağının tespit edilmesi amacı ile renkli Doppler ultrasonografi yöntemine başvurulmaktadır. 

Skleroterapi yöntemi  için ilaç, iğneler ve sonrasında uygulanacak bandajlar hazırlanmaktadır. 

Uygulama

Skleroterapi uygulamasında kullanılabilecek solüsyonlar farklılık göstermektedir. Toplardamarın büyüklüğüne göre verilecek ilacın miktarı ve dozu özel olarak belirlenmektedir. Uygulama sonrasında hastanın bacağı özel bandaj ile sarılmakta ya da varis çorabı giydirilmektedir. Genellikel 2 ila 4 seans arası uygulanan sklerotapi uygulamasında her seans yaklaşık 40 dakika sürmektedir. 

Skleroterapi sonrasında hasta günlük yaşamına dönebilmektedir. 

Yan Etkiler

Bu tedavi uygulamasın en sık karşılaşılan yan etkisi enjeksiyon yapılan bölgede kızarıklık ve ciltte renk değişimi yaşanmasıdır. Bu lekelenmelerin geçmesi bazı hastalarda yıllarca sürebilmektedir. Sık karşılaşılan bir diğer yan etki de damar içerisinde pıhtı oluşumudur. 

Başarı Oranı

Skleroterapi uygulamasının başarısı yaklaşık %80 civarındadır. Tam anlamı ile iyileşme haftalar sonra yaşanabilmektedir. 

Ultrason Eşliğinde SKLEROTERAPİ Nedir?

Ameliyat yöntemi ile çıkarılması gereken varislere dahi ultrason eşliğinde skleroterapi uygulanabilmekte ve başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Güvenilir ve etkin şekilde uygulanabilen ultrason eşliğinde skleroterapi yöntemi; cerrahi yöntemlere başvurulmasının önüne geçebilmektedir.

Genellikle küçük ya da kılcal damarların tedavisinde uygulanan skleroterapi (iğne tedavisi) son yıllarda büyük damarlarda da uygulanmış ve başarılı sonuçlara ulaşılmıştır. Derindeki damarlara ulaşılmasını sağlayan ultrason ile konforlu ve güvenilir bir şekilde damarların içerisine kateter yardımı ile ilaç verilebilmektedir. 

Nasıl Yapılır?

Anestezi uygulamasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Bununla birlikte Doppler eşliğinde ilgili damarlar görülebilmekte ve kateter doğru damara gönderilmektedir. katetere ilaç ya da köpürtülmüş ilaç verilerek damara ulaştırılmaktadır. Ultrason bu aşamada ilacın damar dışına gitmediğinden emin olmak için etkin rol oynamaktadır. 

Ultrason eşliğinde uygulanan skleroterapide fazla ilaç kullanımından kaçınılmaktadır.

Ne Zaman Yapılır?

Skleroterapinin en sık uygulandığı damarlar; derin, yüzeyel toplardamarlar ile perforan damarlardır. Ameliyat gerektiren problemlerde öncelikle skleroterapi yöntemi ile tedavi yöntemi denenmektedir. 

Bu yöntemin uygulandığı bir diğer problem de safen toplardamarında yaşanan yetmezliklerdir. Bu problemde diz hizasından girilerek kateter yerleştirilmektedir ve bu işlem ile birlikte damarın üst kısmının lazer yöntemi ile tahrip edilerek kapatılması ya da cerrahi uygulama ile bağlanması gerekmektedir.

Skleroterapi yöntemi ultrason eşliğinde uygulandığında oldukça başarılı sonuçlar açığa çıkarmaktadır.