Varis Ameliyatı

Varis Ameliyatı

Varis Ameliyatı

Varis ameliyatı; varis probleminin hastanın yaşamını önemli derecede olumsuz etkilemesi ve yara açılması ve pıhtı oluşumu riski taşıması durumunda başvurulan bir tedavi yöntemidir. Varisin cerrahi tedavisinde; varise neden olan safen toplardamarının etkisiz hale getirilmesi amacı ile çıkarılması disiplinine dayanmaktadır. Böylece kanın bacağın alt kısmına akması engellenmekte ve ağrı, şişlik gibi problemlerin önüne geçilmesi sağlanmaktadır. 

Varis Ameliyatı Hangi Anestezi ile Yapılır?

Varis ameliyatı genel anestezi altında uygulanmaktadır. Halk arasında narkoz olarak tanımlanan genel anestezi uygulamasının yanı sıra spinal ya da epidural anestezi uygulaması da gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyatın uygulama alanına göre damarın çevresinin uyuşturulması amacı ile lokal anestezi de gerçekleştirilebilmektedir.

Ameliyat Ne Zaman Gereklidir?

Varis tedavisinde ameliyat seçeneğinin değerlendirilmesinde hastalar büyük oranda kararsızlık yaşamaktadır. Ancak renkli Doppler ultrason sonuçlarının değerlendirilmesi, varisin neden olduğu şikayetlerin günlük yaşam alışkanlıklarının önüne geçmesi ve safen toplardamarın yetersiz olduğu durumlrda ameliyat seçeneğine karar verilmektedir.

Bazı hastalarda varisler herhangi bir şikayet açığa çıkarmamaktadır ancak ayak bileklerinde mavi varislerin varlığı ameliyat ile tedavi yöntemini gerektirebilmektedir.

Varis Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ayrıntılı muayene süreci sonrasında ameliyat planlaması nitelikli bir şekilde yapılmaktadır. Ameliyat sırasında hastanın safen toplardamarı; kasık, ayak bileği ve diz bölgelerinden küçük kesiler açılarak bulunmaktadır. Damarın uçları bağlanarak kesilmekte ve içerisine yerleştirilen somu ve tel yardımı ile damarın kıvrılarak çıkarılması sağlanmaktadır.

Damarın çıkarılması işlemi sonrasında açılan kesiler dikilmektedir. Bu ameliyat sürecinde safen toplardamarının dışında varis problemine nden olan başka damarlar da bulunuyor ise söz konusu varislerin çıkartılması işlemi gerçekleştirilmektedir.

Günümüzde açılan kesilerin dikiş işlemi ile kapatılması yerine cerrahi bantlar ile kapatılması işlemi uygulanmaktadır.  Cerrahi bantlar ile kapatılan uygulama alanı elastik bantlar ile sarılmaktadır.

Klasik Varis Ameliyatı

Teknolojideki gelişmeler tıp alanındaki tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesini sağlamaktadır. Klasik varis ameliyatı olarak tanımlanan cerrahi işlemlde varisli damar çıkarılmaktadır. Klasik varis ameliyatı öncesinde genel sağlık muayene ve varislerin konumunun saptanması amacı ile mutlaka renkli Doppler ultrasonografisi çekilmektedir. Her hastanın damar yapısının ve varis konumunun farklı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle nitelikli doktor seçimi büyük önem taşımaktadır. 

Öyle ki klasik varis ameliyatı sonrasında varis hastalığının tekrarının açığa çıkması başka tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine neden olmuştur. 

Varis Ameliyatındaki Yenilikler Nelerdir?

Varis ameliyatı sonrasında varis probleminin tekrar etmesi sonucunda farklı tedavi yöntemlerinin geliştirildiğinden bahsetmiştik. Bu yöntemler; lazer, radyo frekans gibi oldukça konforlu yöntemlerdir. Özellikle minimal varisleri olan hastalarda cerrahi işlem uygulanması yerine alternaif yöntemlere başvurulmaktadır. 

Varisli damarların cerrahi yöntemlerin yanı sıra farklı yöntemler ile de çıkarılabiliyor olması ve bu yöntemlerin oldukça konforlu ve güvenilir olması toplum sağlığı açısından da büyük önem taşımaktadır. 

Teknik Yenilikler Nelerdir?

Varis probleminin kaynağı olan safen toplardamarına uygulanan cerrahi müdahalede damarın kasık ile ayak bileği arasındaki bölümünün çıkarılması gerekmektedir. Bu yöntem günümüzde oldukça kolay yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyat sırasında ultrason teknolojisinin kullanılması ameliyatın sorunsuz ve başarılı bir şekilde yapılmasını sağlayan faktörler arasındadır. 

Tanı ve tedavi sürecini aynı doktorun uygulaması gerektiği unutulmamalıdır. Böylece gereksiz müdahalelerden kaçınılmaktadır. 

Günümüzde varis ameliyatı çoğunlukla lokal anestezi altında kasık bölgesinde minimal bir kesi açılarak uygulanmaktadır. Böylece varis probleminin yıllar sonra nüks etmesinin de önüne geçilmektedir. 

Bunun yanı sıra ayak bileği yerine diz hizasında 1 cm lik bir kesiden hastalıklı damar bulunup aşağısı bağlanıp kesilmekte ve içeriye tel ilerletilerek tel ucunu kalınlatan bir aparat takılmadan damarın kasıktaki ucuna bağlanmaktadır. “İnvajinasyon” yöntemi adı verilen bu yöntemde, daha sonra tel diz hizasındaki kesiden aşağı doğru çekilirken damar kendi içine kıvrılarak çıkartılmaktadır. Bu yöntem klasik yöntemde olduğu üzere damarı akordion gibi katlanarak çıkarmaya göre çok daha avantajlıdır.

Ameliyat sırasında açılan kesiler ameliyat sonrasında özel dikiş yöntemleri ile kapatılmaktadır. Böylece kanama riskinin önüne geçilmekte ve iyileşme süreci kısalmaktadır. Son yıllarda varis ameliyatı sonrasında hastalar aynı gün evlerine dönebilecek kadar konforlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Varis Ameliyatının Yan Etkileri Nelerdir ?

Her cerrahi müdahalede olduğu gibi varis ameliyatında da özellikle anestezi uygulamasına bağlı komplikasyonlar oluşabilmektedir.  Anesteziye bağlı durumlar dışında istenmeyen başka sonuçlar da açığa çıkabilmektedir. Bunlar; enfeksiyon, anormal kanama, solunum problemleri ve alerik reaksiyonlardır.

Varis ameliyatı sonrasında açığa çıkabilecek bir başka problem ise; ayak bileklerinde his kaybı, morluklar ve varis probleminin yıllar sonra tekrar etmesi problemleridir. 

Bacaktaki varisler ile yetmezlikli safen toplardamarı aynı ameliyatla çıkartılabilir mi?

Kesin ve bilimsel bir cevabı bulunmamakla birlikte varislerin safen toplardamarı ile birlikte tedavi edilmesi mümkündür. Aynı zamanda bu süreç hasta açısından da çok daha konforlu bir tedavi sağlamaktadır. Ameliyat sonrasında 6 ay içerisinde varislerin büyük bir çoğunluğu  iyileşme etkisi göstermektedir. 

Yetmezlikli safen damarının çıkartılmasının bacak dolaşımına etkisi nedir?.

Safen toplardamarının yetmezlik yaşadığı durumlar bacaklardaki dolaşım sistemini bozmaktadır. Uygun tedavi yöntemi ile yetmezlikli damarların çıkarılması yaşanan dolaşım problemlerini de ortadan kaldırmaktadır. Ancak ameliyat öncesinde mutlaka renkli Doppler ultrasonografisinden yararlanılmaktadır. Öyle ki bacaktaki dolaşımı sadece safen toplardamarının sağladığ durumlarda bu damar ameliyatla çıkarılmamalıdır. 

Safen damarı çıkarılmadan yetmezlik tedavi edilebilir mi?

Safen toplardamarının çıkarılması yerine kapak yetmezliğinin tedavisi oldukça az sayıda hastada mümkün olabilmektedir. 

Varis ameliyatı sonrasında  bacak içerisinde ve uyluğun iç yüzünde açığa çıkan morluklar kısa süre içerisinde iyileşmektedir. Oluşan morluklar geçicidir. Ancak morluklar varislerden kaynaklanıyor ise skleroterapi yöntemi ile bu damarlar da tedavi edilmelidir. 

Bacakta Oluşan Uyuşukluklar

Birçok hasta ameliyat sonrasında bacaklarında uyuşukluk hissi yaşamaktadır. Yaklaşık 20 gün kadar süren bu durum genellikle ameliyat sırasında duyu sinirlerinin zarar görmesi sonucunda oluşmaktadır. Geçici bir durum olan uyuşukluk problemi bazı hastalarda ise geçmeyebilmektedir. 

Gebelikte Varis Ameliyatı Yapılabilir mi?

Gebeik sürecinde varis ve benzeri sağlık problemlerinin tedavisi özel durumlar haricinde gebelik sonrası sürece ertelenmelidir.

Lazer ya da Radyofrekans Çağında Varis Ameliyatında Halen İhtiyaç Var mıdır?

Bilindiği üzere varis probleminin birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda geliştirilen güvenilir, konforlu ve etkili tedavi yöntemleri olan radyofrekans ve lazer gibi yöntemler cerrahi yönteme oranla çok daha fazla tercih edilmktedir. Ancak bu tedavi tedavi yöntemlerinin fayda sağlamadığı durumlarda varis ameliyatı hala uygulanmaktadır. Özellikle safen toplardamarı geniş olan hastalarda radyofrekans ve lazer yöntemleri yeterli derecede fayda sağlamamaktadır. Aynı zamanda bu yöntemler ciltte iz bırakmaktadır. 

Varislerin geniş damarlarda oluşması durumunda ameliyat ile bu damarların çıkarılması çok daha fazla tercih edilmektedir. Varislerin kozmetik açıdan da probleme yol açtığı durumlarda cerrahi tedavi yöntemlerine başvurulması önerilmektedir.