Varis problemi yaşayan her hastada neden renkli Doppler gereklidir?

Genel olarak varisler damarlardaki kaçak (reflü) yada tıkanıklıklara bağlı olarak ortaya çıkar ve görünümü de birbirine benzer. Yani dışarıdan bakıldığında varislerin tıkanıklıktan mı yoksa derin, yüzeyel yada bunların arasındaki perforan damarlardaki kaçaktan mı kaynaklandığı anlaşılamaz. Buna karşın varisin gerçek nedeninin anlaşılabilmesi tedavinin başarısını belirleyen 1 nolu etkendir.

Ultrason yada renkli Doppler ultrason, görüntü oluşturmak için ses dalgalarını kullanan bir teknolojidir. Ultrason ile damarların içinde yer alan, darlıklar, tıkanıklıklar ve pıhtılar görülebilir ama belki daha da önemlisi toplardamar akımı canlı olarak izlenebilir. Normal damarlar, aşağıdan sıkıştırıldıklarında ileri akış gösterir. Ama varis olduğunda, iki yönlü akış vardır. Yani aşağıdan yukarı çıkan kan akımı kapaklar bozuk olduğu için tutunamaz ve aşağı geri kayar. Bu durum hangi damarda görülürse ve hastada varis yada venöz yetmezlik varsa sorunun nedeni o damardadır.

Ultrason kullanmanın temel nedeni, hastanın damarlarında neler olup bittiğini daha iyi anlayabilmektir. Ek olarak, bu teknoloji variköz ven hastalığını tedavi etmek için kullanılan damar içindeki iğneleri / elyafları yönlendirmek için kullanılabilir. Renkli Doppler ultrasonun güvenilir olabilmesi için hasta ayakta dururken muayene yapılmalıdır.