Varis tedavi sonrasında da tekrarlar mı?

Varis tedavisi sonrası tekrarlayabilir. Tekrarlayan varisli damar olasılığı zamanla artar. Tekrarlayan varisli damarlar yaygındır. Önceki ameliyat yada tedavi sonrasında her 5 (% 20) hastanın 1'inde görülebilir. En fazla köpük tedavisi sonrası varis tekrarlar. Niçin varis tekrarlar:

-En çok ortak neden, varisten muzdarip insanların sıklıkla ailesinde varisli damarlar vardır. Bu aile öyküsü yani kalıtım tedavi sonrası varisli damar riskini artırır. Diğer sebepler şunlardır:

-Neo-vaskülarizasyon. Tedavi sonrası önceki varisli damarların kalıntıları ile derin damarlar arasında küçük damar dallarının büyümesini tanımlamak için kullanılan terimdir. Sıklıkla kasıkta önceki variköz ven ameliyatından sonra ortaya çıkar ve tam olarak nedeni bilinmemektedir.

-Bazı hastalarda hangi bölgeden birden fazla yer vardır ve bu bağlantılar ilk ameliyattan sonra belirginleşerek varisli damarlar ortaya çıkmaktadır.

-Başka bir neden de ilk işlem sırasında damarlardaki eksik tedavi edilmesidir.