Varis tedavisini planlarken doppler ultrasonun nasıl bir önemi vardır?

Varisin tanı ve tedavisini planlamada kullanılan en iyi yöntem renkli Doppler ultrasonografidir. Bu teknik hem damarları, hem de damar içindeki kanın akım yönünü ve hızını gösterebilen çok kolay ancak deneyim ve bilgi gerektiren bir tanı yöntemidir. Genelde damar içinde ters yönde yani ayaklara doğru akım(reflü=kaçak) yada tıkanıklık belirlenir. Varis için renkli Doppler ultrasonografi hasta ayakta iken, bütün damarlar detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve varisin olası kaynakları belirlenip işaretlenmelidir. Renkli Doppler ultrasonografideki yanılgılar yada eksiklikler yapılan tedavilerdeki başarısızlıkların en önemli etkenleri arasındadır. Bunun yanı sıra ultrasonu yapıp anatomiyi tanımlayan doktor ile, ameliyat yapan cerrah iki ayrı kişi olduğunda aynı çocukların "kulaktan kulağa" oyununda olduğu gibi hata yada başarısızlık ihtimalini arttırmaktadır. Bunun nedeni Doppler ultrasonografinin yorum gerektiren bir inceleme olması ve ne kadar çok görüntü basılırsa basılsın yada ne kadar detaylı rapor yazılırsa yazılsın her bakanın aynı şeyi gördüğü ve söylediği bilgisayarlı tomografi görüntüsü gibi bir sonuç elde edilememesidir. Buna karşın varisli hastanın tedavisinin planlandığı doppler ultrasonografi ile ameliyatı yapan aynı kişi yada birim olduğunda, her türlü başarısızlık olasılığı en aza indirgenebilmektedir. Bu hem tedavinin planlanması hemde tedavi sonrası takipler içinde geçerlidir.