Varisin Sebepleri ve Tanısı

Varis toplar damarların uzaması, kıvrılması ve genişlemesi olarak ifade edilmektedir. Başlıca iki ana nedenle oluşur. Bunlardan biri damarların çevresindeki dokuların gevşemesi ki en yaygın sebep budur. Bir diğeri ise toplar damarlarda tıkanıklık sonucu tıkanıklığı açmaya çalışması ve kıvrılmasıdır. Günümüzde en sık ilk neden yani dokuların zayıflaması sonucunda varis gelişebilmektedir, böyle durumlarda hastaların bacaklarında çok sayıda varis görülebilir. Bunların bir bölümü kılcal damarlar varis şeklinde olabilir. Beraberinde hastalarda kaşıntı, geceleri kramplar, uzun süre ayakta kaldıklarında bacaklarında şişlikler oluşabilir. Böyle hastaların bacaklarına baktığımız zaman ayak bileklerinin çevresinde giderek artan oranda kılcal damar varislerinde yoğunlaşma beraberinde bacakta şişlik bir süre sonra daha ileri evrelerde renk değişikliği ortaya çıkması ve daha ileri aşamalarda yaralar oluşmasıdır.

Bu tür durumlarda yapılması gereken şey hastanın ayakta muayene edilmesi yine ayakta yapılacak regl dublör oşinografi incelemesidir. Bu sayede hangi damarda hastalıklı olduğu net olarak ortaya konulabilir. Çoğu kez problem ayak bileği ile kasıl arasında yer alan Toplar damardaki geri kaçak tedaviye oluşmasıdır. Geri olan geri akım bir süre sonra bacaktan toplar damarlarda kanın gecikmesine ve varislerin oluşmasına neden olur. Daha ileriki aşamalarda özellikle bir tıkanıklığa bağlı olarak toplar damarda varis oluşmuş ise yapılması gereken inceleme bilgisayar tomografi, MR, venografi ve gerekirse anjiyografi incelemelerdir. Tüm bu incelemeler sonunda hastaya en uygun tedaviler uygulanacaktır.