Sık görülen damar hastalıkları nelerdir?

En sık görülen damar hastalığı ateroskleroz yani damar sertliğine bağlı damar tıkanıklığıdır. Damar tıkanıklığı 50 yaş civarında %5 görülürken, 80 li yaşlarda %25 lere ulaşmaktadır. Damar tıkanıklığı en sık damar uyluktaki femoral atar damarı ve aortadan bacağa doğru giden iliak atardamarları etkiler. Öte yandan damar tıkanıklığı özellikle şeker hastalarında dizden aşağıdaki atardamarları tutar. Böyle durumlarda damar tıkanıklığı belirtileri ayak ve bcakta ağrı ve iyileşmeyen yaralardır.

Bir diğer önemli atardamar hastalığı ise damar balonlaşmaları yani anevrizmalardır. En sık anevrizma vücudun en önemli atardamarı olan aorta da olur. Anevrizma özellikle karındaki aorta bölümünde olmaktadır. Anevrizma genelde sessizdir ama daha fazla büyüdüğünde patlayıp ölümcül olabilir. Anevrizma bacak atardamarlarında da olabilir. Diz arkasında yer alan popliteal atardamar en sık anevrizma olan uzuv atardamarıdır.

En sık rastlanan toplardamar rahatsızlığı ise varis hastalığıdır. Özellikle bacaktaki yüzeyel toplardamarları ilgilendiren varis ileri aşamalara ulaştığında hastanın yaşam kalitesini etkilemektedir. Bir başka kronik sorun toplardamar yetmezliği ya da venöz yetmezliktir. Bu toplardamarlardaki kapakların bozulması ya da tıkanıklıklar sonucunda bacaklarda kanın göllenmesi olarak ifade edilebilir. Bir diğer hayati toplardamar hastalığı ise toplardamarlarda pıhtı olması yada derin ven trombozu ( DVT ) dur. Genelde bacak toplardamarlarında ortaya çıkan DVT kendisinin sorun oluşturması yanında akciğerlere pıhtı atması gibi hayati risklere neden olabilir. Akciğer pıhtı atması genelde fark edilecek ölçüde belirti vermese de bazen ölümcül olabilir. Derin ven trombozu yada bacak damarlarında pıhtı olması gerek erken dönemde, gerekse tam iyileşmediği için geç dönemde bacakla ilgili başta venöz yetmezlik olmak üzere sorunlara neden olur.