May-Thurner Sendromu

May-Thurner sendromu, özellikle sol bacakta aniden oluşan şişme durumlarının sıklıkla rastlanan sebebini oluşturmaktadır. Toplumun yaklaşık olarak %22-24’ünde gözlemlenen May-Thurner Sendromu, birçok hastada mevcut olan ancak çoğunlukla farkında olunmadan yaşanılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

May-Thurner sendromu isim olarak pek aşina olunmayan, özellikle sol bacakta şişmeye sebep olan, teşhisi zor, dolayısıyla geç teşhis edilmesine bağlı olarak ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilen bir durumdur. 

May-Thurner Sendromu Nedir?

Karın orta hattında, damarların çaprazlaştığı alanda bulunan ve sağ bacağa doğru giden atardamarın, sol bacaktan gelen toplardamarı baskılaması sonucu ortaya çıkan durum May-Thurner Sendromu adını almaktadır. Bu sendroma bağlı olarak, toplardamardaki kan akımı atardamarın oluşturduğu baskı sonucu engellenmekte, dolayısıyla toplardamar tıkanıklığı ve bu bölgede pıhtı oluşumu riski meydana gelmektedir. 

Normal ve sağlıklı bir vücut işleyişinde, pelvis veya leğen kemiği bölgesindeki kan akımı, derin toplardamarlar tarafından sağlanmaktadır. Pelvis bölgesine ulaşan kan, daha sonra kalbin sağ tarafına taşınmaktadır. May-Thurner Sendromu gözlemlenen kişilerde, sol bacaktan gelen derin toplardamar, önündeki atardamar ile arkasında yer alan omurga arasında sıkışmakta ve kanı bacaktan kalbe getirmekle görevli olan toplardamarda kan akımında yavaşlama gerçekleşmektedir. 

May-Thurner Sendromu, sağlıklı bir vücut işleyişi sırasında belirti vermemekte ve bir sorun oluşturmamaktadır. Bazı durumlarda sol bacakta şişmeye sebep olan May-Thurner Sendromu, sol bacaktaki derin toplardamar içerisinde pıhtı oluşması durumunda belirgin hale gelmekte ve ani şişme ile kendini göstermektedir. 

Hangi Durumlarda May-Thurner Sendromundan Şüphe Edilir?

May-Thurner Sendromu, özellikle yaşamın aktif şekilde devam ettirildiği dönemlerde herhangi bir sorun ortaya çıkmasına sebep olmamakta, ancak yaşanan belli başlı durumlara göre ani şekilde kendini gösterebilmektedir. 

May-Thurner Sendromunun aniden ortaya çıktığı durumları; özellikle çoğul gebelikler, aktif spor ağırlıklı yaşantının değiştirilip durdurulması ya da aşırı kilo alımı ve obezite şeklinde sıralanabilmektedir. Bununla beraber, hormon replasman tedavileri, doğum kontrol haplarının kullanımı, hareketsizlik de aslında var olan bu sendromun ani şişme ile kendini göstermesine sebep olabilmektedir. 

May-Thurner Sendromu genellikle, sol bacak toplardamarında pıhtı oluşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Sol bacakta pıhtı oluşumu gözlemlenen hastaların yaklaşık %40’ında May-Thurner Sendromu teşhisi gerçekleştirilmiştir. Toplardamarda pıhtı oluşumunun erken dönemde akciğere pıhtı atma riski, geç dönemde ise, toplardamarda tıkanıklık oluşumuna bağlı bacakta şişlik oluşumunu beraberinde getirmektedir. 

May-Turner Sendromunun erken dönem belirtilerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Sol bacakta şişlik oluşumu
 • Kızarıklık
 • Sıcaklık hissi
 • Toplardamar genişlemesi
 • Hassasiyet
 • Ağrı
 • Renk değişimi

May-Thurner Sendromunun geç dönem belirtilerini ise şu şekilde sıralayabilmekteyiz,

 • Toplardamarda tıkanıklık oluşumuna bağlı olarak gelişen bacakta şişme
 • Ağrı
 • Renk değişimi
 • Yaralarla kendini gösteren toplardamar (venöz) yetmezliği

May-Thurner Sendromu Nasıl Teşhis Edilir?

May-Thurner Sendromu, genellikle akla gelmeyen ve bu sebeple teşhisi oldukça zor gerçekleştirilen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımda bu sendromun tanısında, ilk aşamada karın ultrasonu yerine, daha güvenilir bir yöntem olan bilgisayarlı tomografi yöntemine başvurulmalıdır. Bilgisayarlı tomografi, May-Thurner sendromuna dair ilk şüphelerde gerekli bir teşhis yöntemidir. 

May-Thurner Sendromunun tanısında uygulanan en iyi tanı yöntemi olarak, toplardamar anjiografisi anlamına gelen venografi ve damar içinin üç boyutlu görüntüsünü sağlayan damar içi ultrasonografi (IVUS) sıralanabilmektedir. 

May-Thurner Sendromunun Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

May-Thurner Sendromunun tedavisiyle, gelişen sendroma bağlı şikayetlerin azaltılması ve oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bakımdan, hastalığın evresi doğrultusunda bir tedavi yol haritası belirlenmektedir. 

Kan İnceltici İlaç Kullanımı

Kanın Heparin ve Coumadin türevinde ilaçlar kullanılarak inceltilmesi yoluyla, damarlarda pıhtı oluşumunu engellemeyi amaçlayan tedavi seçeneğidir. 

May-Thurner Sendromunda kan inceltici ilaç kullanımı genellikle, pıhtı geçirmiş ve damarda daralma gözlemlenen dolayısıyla pıhtı oluşma ihtimali yüksek hastalarda uygulanmaktadır. 

Pıhtının Eritilmesi

May-Thurner Sendromunda, toplardamarın atardamar tarafından fazla sıkıştırılması sonucu toplardamarda ya da bacakta pıhtı meydana gelebilmektedir. Bu durumlarda öncelikle kan inceltici ilaç tedavisi uygulanmakta, ancak tedaviye rağmen pıhtı kaynaklı damar tıkanıklığının devam etmesi durumunda oluşabilecek venöz yetmezliğine karşı, pıhtının eritilmesi yöntemi uygulanmaktadır. 

Pıhtı eritilmesi yönteminde, damar içerisine kateter yerleştirilerek doğrudan pıhtıya yönelik pıhtı eriticiler uygulanabilmekte ya da hem ilaçla hem de mekanik pıhtı eritici tedavi seçenekleri kullanılabilmektedir. 

Stentleme

May-Thurner Sendromunda, pıhtının eritilmesinin ardından ya da pıhtı oluşu gerçekleşmeden hastalığın belirlendiği durumlarda, toplardamarın genişletilmesi amacıyla balon ve stent uygulanması gerekebilmektedir. 

Lokal anestezi ile gerçekleştirilen stentleme tedavisi ile, kasık bölgesinden bir kateter ilerletilerek, damarın daralma gözlemlenen bölgesinden geçilmekte ve balon ile darlık genişletilerek, genişlemenin kalıcı olması için stent yerleştirilmektedir.